Poster makhorijul huruf ini menjelaskan tentang tempat keluar (makhorijul) huruf hijaiyah. Dan gambar pada poster ini insya Allah sangat valid […]